insophy@insophy.cz
www.insophy.cz
Štefánikova 1/65
150 00 Praha 5
Klíčový produkt
Online nástroj pro plánování a řízení výroby
Online nástroj pro plánování a řízení výroby.
Vybrané reference
Aero Vodochody
AŽD Praha
Plastika
Plánování výroby

inSophy s.r.o. vyvíjí a provozuje Plantune

Plantune je online nástroj pro podporu výrobního plánování a řízení. Systém se opírá o osvědčené metodiky řízení výroby (LEAN, PULL a JIT).

Plantune zajistí lepší řízení a plánování výroby

  • Sleduje: vaše sliby, sklady, kapacity
  • Navrhuje: co nakoupit, co vyrábět
  • Simuluje: reálný plán expedic
  • Analyzuje: příčiny očekávaných zpoždění


Vyzkoušejte Plantune a zjistíte, že ...

  • Skutečně plníte slíbené termíny
  • Vyrábíte v kratších lhůtách
  • Užíváte jen správný objem zdrojů
  • Výroba je štíhlá a koordinovaná


"Se systémem Plantune dokážeme dnes reagovat na zítřejší problémy. Plantune dokáže v reálném čase navrhnout i takové varianty výroby, které by člověk v tak krátkém čase promyslet nedokázal. Ale především: dovedeme plánovat a tedy i vyrábět větší objem výroby." Jiří Škoda, zlepšovatel procesů
Dřevozpracující družstvo Lukavec
"Největší přínos systému Plantune shledáváme v tom, že nám umožnil zvládnout enormní nárůst výroby bez negativních vlivů na kvalitu dodávek.

V AERO Vodochody došlo v průběhu užívání systému Plantune k navýšení objemu prvovýroby o 91 %. Průměrný čas nutný pro výrobu jedné Nh se vůbec nezměnil a objem zakázek dodaných na montáž po požadovaném termínu klesl o 2 %."
Milan Vokatý, vedoucí výrobního plánování
Aero Vodochody
inSophy, s.r.o., Systémy pro plánování efektivní výroby.